"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Artur Mękarski

dr Artur Mękarski

     Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne miejsce pracy to Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowania naukowe: historia historiografii polskiej XX wieku, filozofia historii i teoria historiografii. Publikacje: A. Mękarski, Elementy refleksji teoretyczno-metodologicznej w rozważaniach autorów "Tek Historycznych" - 1947-1956, "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" 2002, t. 4, s. 161-183. A. Mękarski, Historycy emigracyjni wobec stalinizacji historiografii w Polsce Ludowej, [w:] Księga dedykowana prezydentowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2003, s. 179-201. A. Mękarski, (rec.) Edward Roland Sword, The Diary and Dispatches of a Military Attache in Warsaw 1938-1939, "Dzieje Najnowsze" 2003, t. 1, s. 185-189. A. Mękarski, Spór o genezę powstania listopadowego. Czyli generała Kukiela boje z "łódzką szkołą historyczną", [w:] Klio. Polska, t. 2, red. A. Wierzbicki, Warszawa 2006, s. 121-149. A. Mękarski, Historycy na uchodźstwie wobec krytyki idei jagiellońskiej w historiografii krajowej, [w:] Klio. Polska, t. 3, red. A. Wierzbicki, Warszawa 2008, s. 51-91. A. Mękarski, Szlakiem neoromantycznego optymizmu. Myśl historyczna Mariana Kukiela po 1945 r., [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2011. Jeszcze w tym roku ukaże się monografia poświęcona emigracyjnym ocenom historiografii Polski Ludowej pt. Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i ocenach historyków i publicystów emigracyjnych, wyd. BEP. IPN. Obecnie pracuje nad myślą historyczną Pawła Jasienicy.


okładka książki A. Mękarskiego

Okładka książki A. Mękarskiego
Kontakt

Kontakt e-mail: artnik44@plusnet.pl