"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


mgr Zbigniew Głąb

dr Zbigniew Głąb

     Ukończył studia magisterskie historii w Uniwersytecie Łódzkim w 2005 roku, pisząc pracę magisterską w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii pod kierunkiem prof. Alicji Szymczakowej. Tematyka pracy dotyczyła układu przestrzennego i kartografii Szadku. W okresie studiów, w latach 2004-2005, Zbigniew Głąb był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ ( SKNH ), w znacznym stopniu przyczyniając się do ożywienia jego działalności. W latach 2005-2010 był słuchaczem Humanistycznego Studium Doktoranckiego UŁ. W dniu 13 października 2010 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu geografii historycznej poświęconą socjotopografii innego podłódzkiego miasteczka - Lutomierska w XIII-XVIII w. Praca ta otrzymała 17 października 2011 r. nagrodę marszałka województwa łódzkiego w XII edycji konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region. Jest autorem artykułu pt. Zbrodnia i kara - z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku na przykładzie Lutomierska ("Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. XI, 2008, s. 101-130) oraz kilku innych artykułów poświęconych historii Starego Rynku w Łodzi, WolborzaSzczercowa.

Bibliografia publikacji.