"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r., orzeł z czasów Stefana Batorego i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Katedra Historii Historiografii
i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

     Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii powstała 1 października 2011 r. w wyniku połączenia Katedry Historii Historiografii UŁ, kierowanej przez prof. zw. dr hab. Rafała Stobieckiego, oraz Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UŁ, kierowanego przez prof. dr hab. Alicję Szymczakową. Kierownikiem zreorganizowanej Katedry jest prof. zw. dr hab. Rafał Stobiecki. Obecnie w omawianej jednostce zatrudnionych jest 3 profesorów (w tym jeden zwyczajny) oraz 4 adiunktów. Skład osobowy Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii na dzień 1 października 2016 roku: prof. dr hab. Rafał Stobiecki (kierownik);  dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ; dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ; dr Anna Brzezińska, dr Ilona Florczak, dr Piotr Szkutnik, dr Arkadiusz Rzepkowski. Badania pracowników Katedry koncentrują się wokół: historii historiografii, teorii i metodologii historii oraz nauk pomocniczych (ze szczególnym uwzględnieniem: genealogii, heraldyki, sfragistyki, archiwistyki, geografii, kartografii i demografii historycznej). Jeśli chodzi o chronologiczny zakres zainteresowań, przeważa okres od późnego średniowiecza po XIX wiek, XX i XXI stulecie. Oficjalna strona internetowa Katedry jest dostępna pod dwoma adresami: http://nph.uni.lodz.pl oraz http://historiografia.uni.lodz.pl.

więcej o historii Katedry